O NÁS

Slovanská kreativita – Európska precíznosť – Slovenská pracovitosť

 

Spoločnosť GerMart s.r.o. bola založená v roku 2012 ako pokračovateľka firmy FO Imrich Germuška, ktorá pôsobí v cestnej nákladnej doprave už od roku 1992. Vo svojich začiatkoch sa firma sústreďovala na pôsobenie v rámci územia bývalého Československa. Medzi prepravované komodity patrili medicínske roztoky, komponenty a súčiastky pre automobilový a ťažký strojársky priemysel.

 

V súčasnej dobe sa spoločnosť venuje dopravným a špedičným službám v rámci Európskej únie a Švajčiarska. Disponujeme ľahkými vozidlami do 7,5 ton a taktiež do 12 ton. Zameriavame sa na prepravu rôznych tovarov a materiálov expresnou formou, alebo formou čiastkových a celovozových prepráv.

 

 

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI SÚ PRE NÁS KĽÚČOM K ÚSPECHU A TRVALÉMU RASTU, A PRETO NAŠE SLUŽBY SPĹŇAJÚ NASLEDOVNÉ KRITÉRIA:

 

 

Kvalifikovaní zamestnanci 

Záruka kvalitných dopravných služieb a logistických riešení. Komunikujeme v ruštine, angličtine, češtine a slovenčine. Naša spoločnosť má mnohoročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, a preto sa chceme stať mostom medzi východom a západom Európy. Vzťahy s našimi partnermi, dodávateľmi a klientmi budujeme na báze profesionality a vzájomnej dôvery, ktorú prehlbujeme každodennou vzájomnou kooperáciou.

 

Korektná spolupráca s našimi partnermi má pre nás osobitný význam. Pracujeme vždy s úsilím o čo najkvalitnejšie zabezpečenie dopravy a to isté vyžadujeme aj od svojich partnerov.

 

Individuálny prístup - Starostlivosť o klienta, individuálny prístup k jeho požiadavkám a potrebám ako aj priateľská a neformálna atmosféra je pre nás základným východiskom zákazníckej starostlivosti.

 

Efektívnosť

Našou devízou je aj odhodlanie efektívne reagovať, či prispôsobovať sa požiadavkám zákazníkov a poskytovať služby s neustálym zameraním na kvalitu a spokojnosť zákazníkov.

 

Rýchlosť

Dodržanie stanovených termínov je pre nás prioritou. V prípade objektívnych dôvodov, majúcich vplyv na zmenu termínu informujeme o tom klienta v dostatočnom predstihu, prípadne ponúkame adekvátne riešenia k splneniu zákazníkových požiadaviek.

 

Ceníme si každého klienta a spolupracovníka, ktorých požiadavky a naša snaha o maximálnu kvalitu posúva našu spoločnosť dopredu.

 

 

Náš PREPRAVNÝ PORIADOK si môžete pozrieť TU.

 

Slovenčina